இந்த அறிகுறி இருந்த அவள் உங்களை காதலிக்கிறாள் என்று அர்த்தம் 

1.வலிமையான கண் தொடர்பு இருந்தால் அவளுக்கு உங்க மேல இஷ்டம் 

2.உங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பாள் 

Your Page!

3.உங்களுடன் நேரத்தை செலவிட விரும்புவாள் 

14.ஈஸ்ட்ரோஜன் மற்றும் டெஸ்டோஸ்டிரோன் காமத்தை தூண்டும் போது, டோபமைன் மற்றும் நோர்பைன்ப்ரைன் ஆகியவை ஒருவர் மீது ஈர்ப்பை உணரும்போது வெளியிடப்படுகிறது2

உளவியலின்படி ஈர்ப்பு என்பது நேரத்திற்கு ஏற்ப மாறக்கூடும் காதலும் அதுபோலதான் நீங்கள் உங்கள் காதலியிடம் முதலில் எப்படி பேசுகிறீர்களோ அதுபோல கடைசி வரை இருக்கவேண்டும் ஆனால் இதுபோல இருப்பது கடினம்