எறும்புகள் பற்றிய ஆச்சரியமூட்டும் தகவல்கள் unknown facts about ants in tamil

Spread the love

                      FACTS ABOUT ANTS

facts about ants
வணக்கம் ! இன்றைய பதிவில் நாம் எறும்புகளை பற்றி ஆச்சரியமூட்டும் தகவலை காண்போம்.
 

1.எறும்புகள் சக்தி வாய்ந்தவை

ants facts

 

எறும்புகள் மிகவும் வலிமையானவை. அவர்கள் தங்கள் உடல் எடையை விட 10 முதல் 50 மடங்கு வரை சுமக்கும் திறன் கொண்டவர்கள்! எறும்புகள் ஏன் வலிமையானவை? இந்த வலிமைக்கு காரணம்  அவற்றின் சிறிய அளவு எனலாம் . அரிசோனா மாநிலப் பல்கலைக்கழகம் நடத்திய ஆய்வில் , எறும்புகளின் தசைகள் பெரிய விலங்குகளுடன் அவற்றின் உடல் அளவோடு ஒப்பிடும்போது அவற்றின் குறுக்குவெட்டுப் பகுதியைக் கொண்டுள்ளன.இதனால் அவற்றால்  அதிக சக்தியை உருவாக்க முடியும்.

2.எறும்புகளுக்கு நுரையீரல் இல்லை

facts about ants

 

எறும்புகளுக்கு நுரையீரல் என்பதே கிடையாது அவை சுவாசிப்பதற்கு அவற்றின் உடலில் இருக்ககூடிய துளைகளை பயன்படுத்தி அதன் வழியாக சுவாசிக்கின்றன.

3.எறும்புகளுக்கு காதுகள் இல்லை

facts about ants

 

எறும்புகளுக்கு காதுகள் கிடையாது அவை அதிர்வுகள் மட்டுமே உணர்ந்து செயல்படக்கூடியவை.

4.பெண் எறும்புகளே இனப்பெருக்கம் செய்யக்கூடியவை

 

இனப்பெருக்கத்தின் பாரம்பரிய வழியில் செல்வதற்குப் பதிலாக, சில அமேசானிய எறும்புகள் குளோனிங் மூலம் இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன. ராணி எறும்புகள் மரபணு ரீதியாக எறும்புகளை உருவாக்க தங்களை போல பல முட்டைகளை இடுகின்றன, இதன் விளைவாக ஆண் எறும்புகள் தேவையில்லாத நிலையாகும்.

5. இரண்டு வயிறுகளை கொண்ட எறும்புகள்

 

ஒரு எறும்பானது இரண்டு வயிறுகளை கொண்டிருக்கும் ஒரு வயிறு உணவை உண்ணுவதற்கும் மற்றொரு வயிறு உணவை சேகரித்து எறும்புகளுக்கு கொடுப்பதற்கும் பயன்படுகிறது.

Related:Facts abut animals

எறும்புகளின் தூக்கம்

எறும்புகள் ஆனது தன்னுடைய வா்நாளில் ஒரு நாள் கூட தூங்காத இவை ஒருநாள் முழுவதும் தங்களின் வேலைகளை செய்யக்கூடியவை. ஒரு எறும்பின் சராசரி ஆயுட்காலம் 15- ஆண்டுகள் இத்தனை ஆண்டுகளும் இந்த எறும்பு என்பது உறங்காமல் வேலைசெய்யக்கூடியது.

அனைத்து கண்டங்களிலும் இருக்கும்

இந்த எறும்புகள் ஆனது உலகின் அனைத்து கண்டங்களிலும் காணப்படுகிறது எனலாம். அண்டார்டிகாவில் கூட இவை உயிவாழ்கின்றன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *