Category temples

தஞ்சை பெரிய கோவிலின் வரலாறு interesting facts about brihadeeswarar temple in tamil

tanjore big temple

தஞ்சாவூர் பெரியகோவில் வரலாறு-brihadeeswarar temple பெறுவுடையார் கோவில் தஞ்சை கோவிலின் மேற்கூறை கோவில் கருவறை தஞ்சை ஓவியம்   கிரானைட் கல்  கோவில் சிறப்பம்சம்  நந்தி சிலை