மாதவிடாய்

மாதவிடாய் ஏன் வருகிறது?

Spread the love
Shot of a young woman lying in bed and suffering from abdominal pain

மாதவிடாய் (மாதவிடாய்) என்பது கருப்பை மற்றும் கருப்பைகள் உள்ள பெண்ணுக்கு ஆரோக்கியமான மாதாந்திர சுழற்சியின் இயல்பான பகுதியாகும்.

பெண்கள் பருவமடைந்தல் என்பது பொதுவாக 11 முதல் 14 வயதிற்குள் தொடங்கி மாதவிடாய் நிறுத்தம் பொதுவாக சுமார் 51 வயது வரை வரக்கூடும் இப்படி மாதவிடாய் வரும்பொழுது இயல்பாக இரத்தம் வருவது வழக்கம் இதற்கு காரணம் கருப்பையில் இருக்கும் முட்டை வளர்ந்து வெளியிடப்படுகிறது இது மாதம் மாதம் சுழற்சிமுறையில் நடைபெறுகிறது.

கர்ப்பம் ஏற்படவில்லை என்றால், ஈஸ்ட்ரோஜன் மற்றும் புரோஜெஸ்ட்டிரோன் அளவுகள் குறைந்து, இறுதியில் உங்கள் உடலில் மாதவிடாய் தொடங்கும் மாதவிடாயின் போது, ​​கருப்பை அதன் புறணியை உடலில் இருந்து சிறிது இரத்தத்துடன் வெளியேறுகிறது.

மாதவிடாய் காலத்தில் சராசரியாக ஒரு நபர் 2 முதல் 3 டேபிள் ஸ்பூன் இரத்தத்தை இழக்கிறார்.

மாதவிடாய்க்கு இடையேயான நேரம் பொதுவாக சராசரியாக 28 நாட்கள், இரத்தப்போக்கு பொதுவாக 4 முதல் 5 நாட்கள் வரை நீடிக்கும். இருப்பினும், மக்கள் மாதவிடாய்க்கு இடையில் நீண்ட நேரம் மற்றும் குறைவான அல்லது அதிக நாட்கள் இரத்தப்போக்கு அனுபவிக்க முடியும்.

ஒரு பெண்ணாக, மாதவிடாய் என்பது உங்கள் உடலுக்குத் தேவையில்லாத திசுக்களை வெளியிடுவதற்கான வழியாகும். ஒவ்வொரு மாதமும், உங்கள் உடல் கர்ப்பத்திற்கு தயாராகிறது.

கருவுற்ற முட்டையை வளர்ப்பதற்கான தயாரிப்பாக உங்கள் கருப்பையின் புறணி உள்ளது இதனால் அது தடிமனாகிறது. கருப்பைக்குள் முட்டை வெளியிடப்பட்டு கருவுறுவதற்கு தயாராக இருக்கும்

முட்டை கருவுறவில்லை என்றால், உங்கள் உடலுக்கு இனி கருப்பையின் தடிமனான புறணி தேவையில்லை, எனவே அது உடைந்து, இறுதியில் உங்கள் யோனியில் இருந்து சிறிது இரத்தத்துடன் வெளியேற்றப்படுகிறது.

உங்கள் கருப்பை ஒவ்வொரு மாதமும் அதன் புறணியை வெளியேற்றும் செயல்முறை மாதவிடாய் என்று அழைக்கப்படுகிறது. உங்கள் மாதவிடாயின் போது ஏற்படும் சில அசௌகரியங்கள் பொதுவானவை, ஆனால் உங்கள் வாழ்க்கையில் குறுக்கிடும் தீவிரமான அல்லது கடுமையான வலி அல்ல.

மாதவிடாயின்போது வலியுடன் இருப்பது டிஸ்மெனோரியா எனப்படும் ஒரு நிலை. இது மிகவும் பொதுவாகக் கூறப்படும் மாதவிடாய்க் கோளாறு: மாதவிலக்கு ஏற்படும் பெண்களில் பாதிக்கும் மேற்பட்டவர்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் குறைந்தது ஒன்று அல்லது இரண்டு நாட்களுக்கு வலியைப் உணர்கின்றனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *