காதலை அறிவது எப்படி

காதலை அறிவது எப்படி love signs in tamil

Spread the love
காதலை அறிவது எப்படி

முதல் அறிகுறி, நீங்கள் அவளிடம் பேசும்போது அவள் சிரிக்கிறாள், அவள் வெட்கப்படுகிறாள், அவள் கழுத்தைத் தொட்டு, உதடுகளைக் கடிக்கிறாள். உங்களுடன் பேசும்போது அவர்கள் கால்களை அசைப்பார்கள். மிக முக்கியமான அறிகுறி அவள் தலைமுடியை அசைப்பது. 

இரண்டாவது அடையாளம், கண் தொடர்பு. அவள் கண் தொடர்பு கொள்கிறாள் என்றால் அவள் உங்களை காதலிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது.

மூன்றாவது அடையாளம், அவர்கள் உங்களை விட சமமாகவோ அல்லது அதிகமாகவோ பேசினால். பின்னர் அது ஒரு அடையாளம். 

நான்காவது அடையாளம், தொடுதல். அவள் உன்னை மிகவும் தொடுகிறாள். அவள் உன்னை மிகவும் அடிப்பாள். வேடிக்கையான நகைச்சுவை மற்றும் விளையாட்டுக்காக அவள் உன்னை அடிக்கிறாள் என்றால் அவளுக்கு உங்கள் மீது ஆர்வம் இருக்கிறது என்று அர்த்தம்.

கீழே காணும் அறிகுறிகள் அவளிடம் காணப்பட்டால் அவள் உங்கள் மீது ஈர்க்கப்படவில்லை என்பதை வெளிப்படுத்தும் அறிகுறிகள். அவள் மணிக்கட்டை மறைக்கிறாள் மற்றும் அவள் தன் தனிப்பட்ட பொருளை உங்களிடமிருந்து மறைக்கிறாள் என்றால் அவளுக்கு ஆர்வமில்லை என்பதையும் அறிந்துகொள்ளுங்கள்.

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *