நீங்கள் எந்த வகையான பையன் என்பதைக் கண்டறிய சோதனை செய்யுங்கள் personality test in tamil

personality test in tamil

இதில் 15 கேள்விகள்  இருக்கும், உங்கள் விடைக்கேற்ப ஏற்ப 1-5 வரை நீங்களே உங்களுக்கு points  கொடுக்க வேண்டும். 

 • கேள்வி எண் ஒன்று : “எனக்கு வலுவான உணர்வுகள் இருந்தாலும் என் மனதில் நினைப்பதை நான் வெளிப்படுத்த மாட்டேன் யாரிடமும் கூறமாட்டேன்”
 • கேள்வி எண் இரண்டு: “நான் எப்போதும் எல்லோரிடமும் சிரிக்க விரும்புகிறேன். நான் எப்போதும் எல்லோரிடமும் நல்லவனாக இருக்க விரும்புகிறேன்” 
 • கேள்வி எண் மூன்று: “சிக்கல்களைப் பற்றி நான் பயப்படுகிறேன்”
 • கேள்வி எண் நான்கு: “நான் எனக்காக எதை செய்தாலும்  நான் சுயநலமாக உணர்வேன்” 
 • கேள்வி எண் ஐந்து: “எனது நண்பர்கள் மற்றும் அனைவரையும் எனது எல்லைக்குள்(லிமிட்ஸ்) நான் எப்போதும் அனுமதிக்கிறேன்”
 •  கேள்வி எண் ஆறு : “மற்றவர்கள் நீங்கள் என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறாரோ, அந்த நபராக நான் எப்போதும் இருக்க முயற்சி செய்கிறேன்” 
 • கேள்வி எண் ஏழு : “மற்றவர்களை மகிழ்விக்க நான் எப்போதும் என் மகிழ்ச்சியை தியாகம் செய்கிறேன்”
 • கேள்வி எண் எட்டு : “எதிர்மறை உணர்வுகளுக்கு நான் எப்போதும் பயப்படுகிறேன்” 
 • கேள்வி எண் ஒன்பது: “எல்லோரும் என்னை விரும்ப வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன்” 
 • கேள்வி எண் பத்து: “நான் எதையாவது தொடங்குவதற்கு பயப்படுகிறேன்”
 • கேள்வி எண் பதினொன்று : ” நான் நிராகரிப்புக்கு பயப்படுகிறேன்” 
 • கேள்வி எண் பன்னிரெண்டாம்: “எனது முடிவைப் பற்றி மற்றவர்கள் எப்படி நினைக்கிறார்கள் மற்றும் அதை பகுப்பாய்வு செய்கிறார்கள் என்று நான் பயப்படுகிறேன்” 
 • கேள்வி எண் பதின்மூன்று : “யாராவது நேர்மறையான கருத்தை அளித்தால் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகிறேன், எதிர்மறையான கருத்து இருந்தால் நான் மிகவும் வருத்தப்படுகிறேன்” 
 • கேள்வி எண் பதினான்கு : “என்னைப் பயன்படுத்தினாலும் எல்லோரும் நல்லவர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன்” 
 • கேள்வி எண் பதினைந்து: “மற்றவர்களுக்கு வேண்டாம் என்று சொல்ல நான் பயப்படுகிறேன்”

ஒவ்வொரு கூற்றுக்கும் உங்களின் மதிப்பிற்கு ஏற்ப வேல்யு களை வழங்கியுள்ளீர்கள் என நம்புகிறேன். 

வேல்யு கள் மற்றும் ஆண் வகை கீழே உள்ளன, 

15- ஆல்பா ஆண் . 

16-30 – வலுவான ஆண். 

31-45 – சாதாரண ஆண்.

46-60 – நல்ல பையன்.

61-75 – தூய நல்ல பையன்.

தொடர்புடையவை : யார் இந்த ஆல்பா ஆண்கள்