Jan 13 earthbound comet-C2022 E3 ZTF; ஜனவரி 13 உலகை நோக்கி வரும் வால்நட்சத்திரம் C2022 E3 ZTF:

C/2022 E3(ZTF) என்பது நீண்டகால வால்மீன் ஆகும்.இது ஸ்விக்கி நிலையற்ற வசதியால் 2மார்ச் 2022 அன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.வால்நட்சத்திரம் 2023 ஜனவரி 12 அன்று 1.11 AU (166 மில்லியன் கிமீ) தொலைவில் அதன் பெரிஹேலியனை அடையும் மற்றும் பூமிக்கு மிக நெருக்கமாக அணுகுமுறை பிப்ரவரி 1,2023 அன்று 0.28 AU (42 மில்லியன் கிலோமீட்டர்) தொலைவில் இருக்கும்.வால்மீன் அளவ 6ஐ விட பிரகாசமாக இருக்கும். என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இதனால் நிர்வாணக் கண்ணால் தெரியும்.

வரலாற்றில் வால்நட்சத்திரத்தை கண்காணிப்பது;

C2022 E3 (ZTF) ஆனது 2 மார்ச் 2022 அன்று Zwicky Transient Facility (ZTF) கணக்கெடுப்பை பயன்படுத்தி வானியலாளர்களான டிரைஸ் போலின் மற்றும் ஃபிராங்க் மாஸ்கி ஆகியோரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. கண்டுபிடிக்கப்பட்டவுடன் வால் நட்சத்திரம் 17.3 வெளிப்படையான அளவு மற்றும் 4.3 AU (640) ஆக இருந்தது. சூரியனில் இருந்து மில்லியன் கிலோமீட்டர் இந்த பொருள் ஆரம்பத்தில் சிறுகோள் என அடையாளம் காணப்பட்டது. ஆனால் அதைத் தொடர்ந்து அவதானிப்புகள் அது ஒரு வால்மீன் என்பதை குறிக்கும் மிகவும் ஒடுக்கப்பட்ட கோமாவை கொண்டிருந்தது. வால்நட்சத்திரம் ஜனவரி 12,2023 அன்று 1.11 AU (166 மில்லியன் கிலோமீட்டர்) தொலைவில் அதன் பெரிஹேலியனை அடையும் மற்றும் பூமிக்கு மிக நெருக்கமான அணுகுமுறை பிப்ரவரி 1, 2023 அன்று 0.28 AU (42 கிலோ மீட்டர்) தொலைவில் இருக்கும். வால்மீன் அளவு 6ஐ விட பிரகாசமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் இருண்ட வானத்தில் இருந்து நிர்வாணக் கண்ணால் தெரியும், வானத்தில் ஒரு கரை போல் தோன்றும், பூமிக்கு மிக அருகில் வரும்போது அது வடக்கு வான துருவத்திற்கு அருகில் தோன்றும் மற்றும் கேமலோபார்டலிஸ் விண்மீன் கூட்டத்திற்குள் இருக்கும். பிப்ரவரி 10-11 அன்று வால் நட்சத்திரம் செவ்வாய் கிரகத்தில் இருந்து 1.5 டிகிரி கடந்து செல்லும் மற்றும் பிப்ரவரி 13 முதல் 15 வரை ஹைடெஸ் நட்சத்திரக் கூட்டத்திற்கு முன்னால் செல்லும்.

வால் நட்சத்திரத்திற்கு நிறம் இருக்கா?

வழக்கத்திற்கு மாறான பச்சை நிறமானது, முக்கியமாக வால் நட்சத்திரத்தின் தலையைச் சுற்றி டையட்டோமிக் கார்பன் இருப்பதால் இருக்கலாம்.C2 மூலக்கூறு, சூரிய புற ஊதாக் கதிர்வீச்சினால் உற்சாகமடையும் போது, பெரும்பாலும் அகசிவப்பு கதிர்களை வெளியிடுகிறது ஆனால் அதன் மும்மடங்கு நிலை 5 18nm இல் கதிர்வீச்சு செய்கிறது. அருகில் இருந்து ஆவியாகிய கரிமப் பொருள்களின் ஒளிச்சேர்க்கை மூலம் இது தயாரிக்கப்படுகிறது. அதன் பிறகு அது ஒளிச்சேர்க்கைக்கு உட்படுகிறது, அதன் ஆயுட்காலம் சுமார் இரண்டு நாட்கள் ஆகும். எனவே வால் நட்சத்திரத்தின் தலையில் பச்சை பளபளப்பு தோன்றும் ஆனால் வால் அல்ல.

உண்மையிலே வால் நட்சத்திரம் இருக்கிறதா;

ஒரு வால்மீன் என்பது ஒரு பனிக்கட்டி, சிறிய சூரிய மண்டல உடலாகும். இது சூரியனுக்கு அருகில் செல்லும்போது வெப்பமடைந்து வாயுக்களை வெளியிட தொடங்குகிறது. இது வாய்வு வெளியேற்றம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது காணக்கூடிய வளிமண்டலம் அல்லது கோமாவை உருவாக்குகிறது. மேலும் சில சமயங்களில் ஒரு வாலையும் உருவாக்குகிறது. இந்த நிகழ்வுகள் சூரிய கதிர்வீச்சு மற்றும் வால்மீனின் கருவில் செயல்படும் சூரியக் காற்று ஆகியவற்றின் விளைவுகளால் ஏற்படுகின்றன. வால்மீன் கற்கள் சில நூறு மீட்டர்கள் முதல் பல்லாயிரக்கணக்கான கிலோமீட்டர் வரை உள்ளன. மேலும் அவை பனி, தூசி மற்றும் சிறிய பாறைத் துகள்களின் தளர்வான சேகரிப்புகளால் ஆனவை. கோமா பூமியின் விட்டம் 15 மடங்கு வரை இருக்கலாம், அதே சமயம் வால் ஒரு வானியல் அளவுக்கு அப்பால் நீட்டலாம். போதுமான பிரகாசமாக இருந்தால், ஒரு கால் மீ தொலைநோக்கியின் உதவி இன்றி பூமியிலிருந்து பார்க்கப்படலாம் மற்றும் வானத்தின் குக்குகே 30 செல்சியஸ் (60 நிலவுகள்) வளைவைக் குறிக்கலாம் வால் நட்சத்திரங்கள் மற்றும் பண்டைய காலங்களிலிருந்து பல கலாச்சாரங்கள் மற்றும் மாதங்களால் கவனிக்கப்பட்டு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

விண்கல் விளைவுகள்;

சூரியனை நெருங்கும் போது ஒரு வால் நட்சத்திரம் வெப்பமடைவதால், அதன் பனிக்கட்டி கூறுகளை வெளியேற்றுவதால், கதிர்வீச்சு அழுத்தம் மற்றும் சூரிய காற்றினால் அடித்துச் செல்ல முடியாத அளவுக்கு திடமான குப்பைகள் வெளியாகும். புவியின் சுற்றுப்பாதையானது பாறை பொருள்களின் நுண்ணிய தானியங்களால் ஆன குப்பைகளின் பாதை வழியாக அதை அனுப்பினால், பூமி கடந்து செல்லும் போது ஒரு விண்கல் பொலிவு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

வால் நட்சத்திரங்கள் மற்றும் வாழ்க்கையில் தாக்கம்;

பல வால் நட்சத்திரங்கள் மற்றும் சிறுகோள்கள் அதன் ஆரம்ப கட்டத்தில் பூமியுடன் மோதின. சுமார் 4 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இளம் பூமியின் மீது குண்டு வீசித் தாக்கிய வால்மீன்கள் பூமியின் பெருங்கடல்களை அல்லது குறைந்தபட்சம் ஒரு குறிப்பிட்ட தக்க பகுதியை நிரப்பும் பரப்பு அளவிலான தண்ணீரைக் கொண்டு வந்ததாக பல விஞ்ஞானிகள் கருதுகின்றனர்.

வால் நட்சத்திரங்களின் பயம்;

வால்மீன்கள் கடவுளின் செயல்களாகவும் வரவிருக்கும் அழிவின் அறிகுறிகளாகவும் AD 1200 முதல் 1650 வரை ஐரோப்பியாவில் மிக அதிகமாக இருந்தது. எடுத்துக்காட்டாக 1618 ஆம் ஆண்டில் பெரிய வால் நட்சத்திரத்திற்கு அடுத்த ஆண்டு,கோட்ஹார்ட் ஆர்த்தூசியஸ் ஒரு துண்டுப் பிரசுரத்தை வெளியிட்டார். தீர்ப்பு நாள் நெருங்கியது. அவர் 10 பக்கங்களில் வால் நட்சத்திரம் தொடர்பான பேரழிவுகளை பட்டியலிட்டார், இதில் “பூகம்பங்கள், வெள்ளம், ஆற்றங்கரைகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள், ஆலங்கட்டி புயல்கள், வெப்பமான மற்றும் வறண்ட வானிலை மோசமான அறுவடைகள், தொற்றுநோய்கள், போர் மற்றும் தேசத்து ரோகம் மற்றும் அதிக விலை” ஆகியவை அடங்கும்.

சூரிய குடும்பத்தில் இருந்து புறப்படுதல் (வெளியேற்றும்)

ஒரு வால் நட்சத்திரம் போதுமான வேகத்தில் பயணித்தால், அது சூரிய குடும்பத்தை விட்டு வெளியேறலாம். தக்க வால்மீன்கள் ஹைப்பர்போலாவின் திறந்த பாதையை பின்பற்றுகின்றன.மேலும் அவை ஹைபர்போலிக் வால்மீன்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. சூரிய பால் மீன்கள் சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள வியாழன் போன்ற மற்றொரு பொருளுடன் தொடர்பு கொள்வதன் மூலம் மட்டுமே வெளியேற்றப்படுகின்றன. இதற்கு ஒரு உதாரணம் வால்மீன் C/1980 E1, இது சூரியனைச் சுற்றி 7.1 மில்லியன் ஆண்டுகள் சுற்றுவட்டப்பாதையில் இருந்து, வியாழன் கிரகம் 1980 நெருங்கிய பிறகு, ஒரு ஹபர்போலிக் பாதைக்கு மாற்றப்பட்டது. விண்மீன்களுக்கு இடையேயான வால் நட்சத்திரங்களால் Oumuamua மற்றும் 21/Borison ஆகியவை சூரியனைச் சுற்றி வரவே இல்லை, எனவே சூரிய குடும்பத்தில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட வேண்டிய மூன்றாவது உடல் தொடர்பு தேவையில்லை.

முறிவு மற்றும் மோதல்கள்;

சில வால்மீன்களின் கரு உடையக்கூடியதாக இருக்கலாம். வால்மீன்கள் பிரிந்து செல்வதை கவனிப்பதல் மூலம் இந்த முடிவு ஆதரிக்கப்படுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட தக்க வால்மீன் சீர்குலைவு வால்மீன் ஷுமேக்கர் -லெவி9 ஆகும். இது 1993இல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. ஜூலை 1992 இல் ஒரு நெருக்கமான சந்திப்பு அதை தூண்டுகளாக உடைந்தது, மேலும் ஜூலை 1994 இல் ஆறு நாட்களுக்குள், இந்த துண்டுகள் வியாழன் கிரகத்தில் விழுந்தன.

வால் நட்சத்திரங்கள் 42P/Neujmin மற்றும் 53P/Van Biesbroeck ஆகியவை தாய் வால் நட்சத்திரத்தின் துண்டுகளாகத் தோன்றுகின்றன. இரண்டு வால் நட்சத்திரங்களும் ஜனவரி 1850 இல் வியாழனை நெருங்கிய அணுகுமுறையாக கொண்டிருந்தன என்றும், 1850 க்கு முன், இரண்டு சுற்றுப் பாதைகளும் ஏறக்குறைய ஒரே மாதிரியானவை என்றும் எண்ணியல் ஒருங்கிணைப்புகள் காட்டுகின்றன.