இந்த மனதைக் கவரும் ஆப்டிகல் மாயையில் ஒரு மறைக்கப்பட்ட பூனை உள்ளது. உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுமா?/optical illustion

Spread the love

ஒளியியல் மாயைகள் மிகவும் தனித்துவமானவை. சிலர் உங்கள் மூளையை கிண்டல் செய்ய முயற்சித்தால், சிலர் உங்கள் மறைந்திருக்கும் ஆளுமையை வெளிப்படுத்துகிறார்கள். இருப்பினும், உங்கள் கண்பார்வையை சோதிக்கும் சில ஆப்டிகல் மாயைகளும் உள்ளன . சில, நீங்கள் சில மறைக்கப்பட்ட உயிரினங்களை கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.

இப்போது, ​​​​ஒரு புதிய படம் வந்துள்ளது, அது நிச்சயமாக உங்கள் மனதைக் கவரும். இந்த படத்தில், ஒரு நாய் இறந்த மரத்தின் அருகே நிற்கிறது. ஆனால், படத்தில் நாயை அல்ல பூனையை கண்டுபிடிப்பது பார்வையாளர்களுக்கு சவாலாக உள்ளது.

சொன்ன படத்தில், இலைகள் இல்லாமல் ஒரு மரம் உள்ளது. மரத்தின் கீழே ஒரு நாய் நிற்பதையும் காணலாம். முதலில் நாய் புதிருக்கு பதில் சொல்லும் என்று எல்லோரும் நினைத்தார்கள் ஆனால் அப்படி இல்லை. மற்றும் முதல் பார்வையில், நீங்கள் பூனை கண்டுபிடிக்க முடியாது.

இதோ படம்:

பூனையைக் கண்டுபிடிப்பது எளிதான காரியம் அல்ல. இந்த ஆப்டிகல் மாயையில் பலரால் பூனையை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை . எனவே, கண்டுபிடிக்க முடியாத அனைவருக்கும்

இதோ பதில்.

இந்த மர்மத்தை கண்டுபிடித்த அனைவருக்கும், எனது பாராட்டுக்கள்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *