நாய்க்குட்டிகளின் தமிழ் பெயர்கள் / tamil dog name

 

மணி

ஜிம்மி

ராமு

ரோஷ்

ராஜு

குட்டி

டாமீ

வெள்ளையா

கருப்பா

ஜேக்

அப்பு

ஜார்லி

ஜான்

பப்பி

குரு

ராக்கி

கிச்சா

ஆரி

ஐஸ்சு

கரன்

குல்பி

கும்கி

மன்னார்

மாசி

கிங்

ஸ்விட்டி

கிட்டி

ரிஷி

முனிஷ்

மாரிஷ்

பப்பு

சீனு

சின்னா

வாசு

கிட்டு

அப்புக்குட்டி

ரோஷி

ராணி

கருப்பி

ஜுலி

பப்பி

ஐஸ்சு

குல்பி

ஸ்விட்டி

ஜானு

சுஜி

மீனு

கண்மணி

அச்சு

பாப்பு

செல்லா

அம்மு

அழகி

பட்டு

அலமேலு

வள்ளி

சிட்டு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *